LegIT

Der volkssprachige Wortschatz der Leges barbarorum

Belegansatz siniscalcus

Belegansatz siniscalcus
Lemma seniscalcus
Sprache latinisiert althochdeutsch
Wortart Substantiv
Handschriftenlesungen
  • siniscalcus [LAla A5, ²9, ¹10. Ostfrankreich, LAla A Tit. LXXIV, 1]
  • siniscalcu̾ [LAla A8, ²8, ¹9. Oberitalien, LAla A Tit. LXXIV, 1]