LegIT

Der volkssprachige Wortschatz der Leges barbarorum

Wörterbuchangabe allodium (GTB)

Wörterbuch Historische woordenboeken op internet. © 2007-2010, Instituut voor Nederlandse Lexicologie.
Inhalt

alōt, alōdi

Woordsoort: znw. Modern lemma: allood, Allood.

Oudste attestatie: 507-800. Etymologie: Onl. alōt, alōdi is behalve in mlat. alodi- (Seebold 2001) ook indirect vertegenwoordigd door het Oudfranse leenwoord aluet, dat in diverse vormen verschijnt: aleu, aleuf, alleu en alleud, auslautsvarianten die na de verstomming van de niet-stemhebbende slotdentaal zijn ontstaan. De ontlening heeft blijkbaar plaatsgevonden voor de ofra. overgang van -ō- naar -eu-. Dit woord is ook overgeleverd in de Lex Salica in de betekenis 1. Zie voor de etymologie, betekenis en citaten het Lex Salica-artikel hieronder. Cognaten: Oudsaksisch alud ‘erfbezit; vrij eigendom’.

Letzte Änderung am 17.06.2020 durch HiWi
Link http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID102&article=allodium
Lemmata