LegIT

Der volkssprachige Wortschatz der Leges barbarorum

Lemma fallan

Lemma fallan
Wortfamilien
  • fallan
  • Wörterbuchangaben
  • fallan, firstfallî, marahfalla, marahfallî (ChWdW8)
  • fallan, firstfallî, marahfalla, marahfallî (KFW)
  • fallan, firstfallî, marahfalla, marahfallî (SchGW)
  • fallan, firstfallî, marahfalla, marahfallî (KLUGE)
  • fallan, firstfallî, marahfalla, marahfallî (AEW)
  • fallan, firstfallî, marahfalla, marahfallî (DWB)
  • firstfallî, fallan, marahfalla, marahfallî (DC)