LegIT

Der volkssprachige Wortschatz der Leges barbarorum

Wörterbuchangabe texaga, sahhan (GTB)

Wörterbuch Historische woordenboeken op internet. © 2007-2010, Instituut voor Nederlandse Lexicologie.
Inhalt

taksaka. Woordsoort: znw. Modern lemma: TAAKZAAK. Oudste attestatie: 507-800. Etymologie: Dit woord is uitsluitend overgeleverd in de Lex Salica. Zie voor de etymologie, betekenis en citaten het Lex Salica-artikel hieronder.

Lex Salica-artikel

*taksaka znw. ‘diefstal zonder braak’. Onduidelijk woord dat tot de Latijnse woordenschat behoort en ook verschijnt in de Lex Ribuaria en andere teksten (Niermeyer 2002, II,1341). Volgens Kern (1880: 465) is het een aan­duiding voor een diefstal zonder braak. Van Helten (1900: §20, 274-276) neemt de vorm met -g- als basis voor een interpretatie als samenstelling met *-aiga ‘bezit’. Verbinding met ohd. zaskōn ‘wegnemen’ (Kern 1880: 445) wijst hij af. Hij neemt een pgm. *tahs, *tehs ‘diefstal’ aan dat verwant zou zijn met gr. dochē dat zou staan voor *dokē met dial. dékomai naast Attisch déchomai. Seebold (2008: 438-458) wijst dat waarschijnlijk terecht af en ziet in het eerste deel een afleiding bij de wortel van takan ‘nemen’, vgl. → altaka en dan een samenstelling met → saka ‘zaak’: *tak-saka ‘diefstal’. Vgl. ook → hōrigo­taksaka, → smala­taksaka, → thiotaksaka, → thiuwataksaka.

Letzte Änderung am 03.07.2020 durch HiWi
Link http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID5682&article=texaga
Lemmata