LegIT

Der volkssprachige Wortschatz der Leges barbarorum

Wörterbuchangabe sahhan, texaga (GTB)

Wörterbuch Historische woordenboeken op internet. © 2007-2010, Instituut voor Nederlandse Lexicologie.
Inhalt

SAKEN 1. Woordsoort: ww (st., zw., intr.). Varianten: zaken. Modern lemma: zaken. osa. sakan (trans. “berispen, onder handen nemen”); ags. sacan (intr. “twisten, strijden, kijven”; trans. “beschuldigen, aanklagen”); ohd. sachan, sahhan (intr. “strijden, twisten”; trans. “berispen, terechtwijzen”), zijn in het Mnl. maar zeer enkele sporen meer zichtbaar (zie de plaatsen uit R. v. Utr. 1, 25, 51, bij missaken). Uit het feit dat men in het praet. niet meer vindt -soec (conj. *soeke), maar slechts een praet. conj. -sake, blijkt dat de sterke vervoeging niet juist meer was bewaard; slechts het deelw. misseken, indien dit te vergelijken is met gedregen, gedwegen, geslegen, bewaart een overblijfsel van de oorspronkelijke conjugatie. Daarnaast bestaat in verschillende ogerm. talen een zw. ww. saken, gedeeltelijk met dezelfde of eng verwante beteekenissen; deels, (als trans. ww., met geheel verschillende. Vgl. mhd. sachen; mnd. saken; ook oostfri. saken. In het Mnl. komt dit ww. slechts voor in de samenstellingen besaken, missaken, ontsaken en versaken (vgl. ndl. verzaken). Misschien is dit het oorspr. sterke ww., dat zwak is geworden, doch het is ook mogelijk, dat dit een ander ww. is, nl. een denom. van sake in de oudste juridische beteekenis. Het zou dan eigenlijk identisch zijn met het volgende woord, doch dit is een denominatief van sake in eene andere opvatting, nl. “oorzaak”. Vgl. sake en zie Franck op zaak; Grimm's Wtb. op sache.

Letzte Änderung am 03.07.2020 durch HiWi
Link http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=47982&article=sahhan
Lemmata