LegIT

Der volkssprachige Wortschatz der Leges barbarorum

Lemma halên, holên

Lemma halên, holên
Wörterbuchangaben
  • halên, holên (KFW)
  • halên, holên (SchGW)
  • halên, holên (KLUGE)
  • halên, holên (AEW)
  • halên, holên (DWB)