LegIT

Der volkssprachige Wortschatz der Leges barbarorum

Wörterbuchangabe alamannus, alamanna (GTB)

Wörterbuch Historische woordenboeken op internet. © 2007-2010, Instituut voor Nederlandse Lexicologie.
Inhalt

ALEMAN. Woordsoort: znw.m. Modern lemma: Aleman. Oudste attestatie: Brabant-Oost, 1260-1270. Etymologie: Volksnaam; het Germaanse volk der Alemannen. In de aanh. uit Boeve van Hamtone doe sach hates die ale[...] vult Gysseling aan: ale[mant]; de corresponderende Ofra. tekst heeft: Hates le voit s'i est encontre alés 'Hates ziet hem en is er naartoe gegaan', vgl. Beckers 1970, p. 86. Is de aanvulling juist dan moet alemant worden opgevat als een Mnl. ontlening aan Ofra. bnw. alemand en niet, zoals in de beide andere aanh., als een voortzetting van Germ. *alamann-, vgl. Ohd. alaman, alamanna.

Letzte Änderung am 17.06.2020 durch HiWi
Link http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID9347&article=alamanna
Lemmata