LegIT

Der volkssprachige Wortschatz der Leges barbarorum

Wörterbuchangabe sonest, sonista (GTB)

Wörterbuch Historische woordenboeken op internet. © 2007-2010, Instituut voor Nederlandse Lexicologie.
Inhalt

*sunist. Woordsoort: znw. Modern lemma: ZUNST. Oudste attestatie: 507-800. Etymologie: Dit woord is uitsluitend overgeleverd in de Lex Salica. [...]

Lex Salica-artikel

*sunist znw. v. ‘kudde’. In de Lex Anglorum et Thuringorum vindt men ook sonest en in de Lex Ribuaria 18,1 soneste(m). Kern heeft al op verband met oe. sunor, sonor ‘varkenskudde’, os. *swanur ‘varkenskudde’ (enige attestatie suanus!), lgb. sonar-pair ‘ever/beer van de kudde’ en on. sonar- in sonargöltr ‘ever in een varkenskudde’ gewezen. Het eerste element lijkt een u-stam *sunu- ‘ever’ te zijn geweest. Van Helten (1900: 281-282, § 25) ziet hier hetzelfde suffix als in ohd. ewist ‘schaapsstal’ en on. naust ‘botenhuis’. De oorspronkelijke Salfrankische vorm zou *sonist zijn geweest en hij denkt aan een suffix pgm. *-stō. EWA (II, 1182 e. v.) neemt aan dat het suffix in denominatieve afleidingen teruggaat op ie. *steH2- ‘staan’. Het woord moet in de Lex Salica al ‘kudde’ in het algemeen betekenen, aangezien het betrekking heeft op varkens, runderen, schapen en paarden. Zie ook de glosse: Sonestis id est duodecim equæ cum emissario stuatrura. suanus (Wadstein 1899: 82; 30-31; 225). Vgl. Quak e.a. 1983: 25-26, zie Seebold 373. Er bestaat mogelijk ook verband met → swēga, ‘kudde (runderen)’, → swēn, → swēneri, beide ‘varkenshoeder’ en → swēni ‘varkenskudde’,

Letzte Änderung am 02.07.2020 durch HiWi
Link http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID5668&article=sonest
Lemmata