LegIT

Der volkssprachige Wortschatz der Leges barbarorum

Sigle LBai P49 (Mordek)

Sigle LBai P49 (Mordek)
Handschrift Paris, BN., Lat. 9656
Datierung ¹10, ²10, ¹11, ²11
Lokalisierung
Lokalisierungszusatz Kloster San Eufemia, Verona
Edition MGH LL nat. germ. I,5,2 (Lex Baiuvariorum)
Link https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9078280f
Handschriftenlesungen