LegIT

Der volkssprachige Wortschatz der Leges barbarorum

Lemma fir-suuerien

Lemma fir-suuerien
Themenbereiche
  • Rechtswortschatz
  • Wörterbuchangaben
  • fir-suuerien (ChWdW8)
  • fir-suuerien (SchGW)
  • swerien, farswirôn, fir-suuerien, swirôn (AEW)
  • swerien, farswirôn, fir-suuerien, swirôn (KLUGE)
  • swerien, farswirôn, fir-suuerien, swirôn (RGA)
  • swirôn, farswirôn, fir-suuerien, swerien (ChWdW8)