LegIT

Der volkssprachige Wortschatz der Leges barbarorum

Edition MGH LL nat. germ. I,4,2 (Lex Salica)

Edition MGH LL nat. germ. I,4,2 (Lex Salica)
Link https://www.dmgh.de/mgh_ll_nat_germ_4_2/index.htm#page/(III)/mode/1up
Werktextstellen
  • LSal (D8) Tit. LXXIII, uuasbucho
  • Siglen
  • LSal D8 (Paris, BN., lat. 4627 )
  • LSal A3 (München, BSB., Clm 4115)