LegIT

Der volkssprachige Wortschatz der Leges barbarorum

Wörterbuchangabe nestigthiggen (GTB)

Wörterbuch Historische woordenboeken op internet. © 2007-2010, Instituut voor Nederlandse Lexicologie.
Inhalt

*thiggen ww. ‘vragen, eisen’.

Van Helten (1900: 463-467, § 152) leest een acc. sg. bnw. *nēstigan (< *ni-aist-, verwant met got. (ga)­aistan ‘respecteren’), zie → nestig, en thigias als 2e pers. pres. opt. ‘(dass) du (zur zahlung) aufforderst’ resp. thigiu ‘ich fordre (zur zahlung) auf als seiner verbindlichkeit nicht nach­kommend’ (464), vgl. ohd. diggen ‘smeken, vragen, bidden’. Zie ook → gisekki.

  1. Vragen, eisen.

Si uero adhuc supra dictum debitum soluere noluerit, debet eum manire et nestigantio sic admallare. Rogo te Tunzino, ut ne istigante gassachio meum illum, qui mihi fidem fecit, legittimum enim mihi debet debitum - et nominare debet, quale debitum debeat, et unde fidem fecit secundum legem Salicam mihi adstringas. Tunc Tunzinus dicere debet. Ego nestigantio gasachio illo tuo in hoc mallo, quod Lex Salica habet et tunc ipse cui fides facta est debet testificare,ut nulli alteri nec soluat, nec pignus donet solutionis, antequam impleat, quod fidem fecit, et sic festinantes ipsa die cum testibus ad domum illius, qui ei fidem fecit, cum testibus ambulare debet, et rogare ut debitum suum soluat. ‘En als hij nog niet wil betalen, moet hij hem voor het ding dagen en zo tot nestigantio aanspreken: “Ik verzoek jou, thunginus (dingrechter), dat ne istigante (‘jij moge (als) verstrikt eisen’) mijn tegenstander, die mij trouw beloofde en een wettelijke schuld schuldig is, volgens de Salische wet moge jij hem voor mij verstrikken. En hij (de schuldeiser) moet noemen wat voor een schuld (de schuldenaar) schuldig is, waarvoor hij (de schuldenaar) hem trouw heeft beloofd. Dan moet de thunginus zeggen: ik nestigantio hem, jouw tegenstander, bij deze rechtszitting volgens de Salische wet. En dan moet degene, aan wie trouw is beloofd, verklaren dat hij (de schuldenaar) aan niemand anders (iets) mag betalen of een pand als betaling geven, voordat hij dat heeft betaald waarvoor hij trouw heeft beloofd. En hij (de schuldeiser) moet haastig op dezelfde dag met getuigen naar het huis gaan van degene die hem trouw heeft beloofd en (hem) vragen de schuld te betalen’ met de varianten: A1: nexti canthichius - nexti canthichus - nexthe ganthichio; A2: nexti cantigyus - nexti cantigyus - nexti; A3: nestiganti huius - nestiganti his - nestigante ego; A4: sicti cantidios - instigante cuius - instigante ego; C5: nestigante - nestio - nestigantio ego; C6: nestigante - nestigantio - nestigatio ego [507-800; Pact.Leg.Sal. L,2; Her.].

Letzte Änderung am 27.02.2018 durch V.S.
Link http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID5710
Lemmata